جراحی انحراف بینی

اصلاح انحراف تیغه میانی بینی ‫(‬سپتوپلاستی‫)‬


سپتوپلاستی ‫عبارت است از جراحی‬ اصلاح انحراف تیغه میانی بینی‫.‬ تیغه میانی بینی ‫(‬سپتوم‫)‬ ممکن است به علل گوناگون دچار انحراف از خط وسط باشد‫.‬ از علل شایع انحراف سپتوم بینی میتوان به آسیب های ناشی از ضربات وارده به بینی اشاره نمود‫.‬ از طرفی ممکن است طی فرایند رشد سپتوم بینی دچار انحراف از خط وسط گردد‫ و یا اینکه آسیب وارده به بینی نوزاد حین عبور از کانال زایمانی زمینه انحراف بینی را در آینده فراهم آورد.‬
‎ انحراف سپتوم بینی از علل مهم گرفتگی بینی و خونریزی مکرر از بینی است‫.‬ برخی اوقات نیز انحراف سپتوم بینی موجب سردرد در بیمار است‫.‬ سینوزیت مزمن و انحراف ظاهر بینی نیز میتواند ناشی از انحراف سپتوم باشد‫.‬ با عمل جراحی اصلاح انحراف بینی مسایل یاد شده برطرف می گردند‫.‬ به عنوان مثال فردی که دچار سر درد مزمن است و علت سر درد وی انحراف سپتوم از خط وسط است با جراحی سپتوپلاستی از سر درد رهایی میابد‫.‬ یا اینکه خرخر شبانه در بیماری که دچار انحراف شدید سپتوم است با جراحی سپتوپلاستی بهبود میابد‫. سپتوپلاستی شکل ظاهری بینی را تغییر نمی دهد. اما میتوان همزمان با جراحی زیبایی بینی اقدام به سپتوپلاستی نمود تا علاوه بر شکل ظاهری بینی تنفس بیمار نیز بهبود یابد. ‬
‎سپتوپلاستی را میتوان با بیهوشی کامل و یا به کمک آرام بخش های وریدی و با بی حسی موضعی به انجام رساند‫.‬
‎ طول مدت عمل تقریبا ۳۰ دقیقه می باشد‫.‬ جراح در خاتمه حفرات بینی را پانسمان میکند‫.‬ تامپون مذکور ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد خارج می گردد‫.‬ 
بیمار ۳ تا ۴ روز بعد از عمل میتواند در محل کار خود حاضر شود‫.‬ در هفته های اول باید با سرم نمکی حفرات بینی شستشو داد‫ه‬ شود‫.‬