جراحی ترمیمی بینی

 

جراحی ترمیمی بینی یا Revision Rhinoplasty عملی است که به منظور اصلاح و رفع ایراداتی که در اثر جراحی قبلی بینی ایجاد شده است، مدتی پس از جراحی اول انجام می پذیرد. برخی اوقات نیز جراحی دوم به منظور رفع ایرادی که در جراحی اول مورد توجه جراح نبوده است انجام می گیرد. به عنوان مثال اگر که طی جراحی اول به بزرگی توربینیت های بینی اهمیت داده نشود ممکن است جراحی دوم جهت رفع ایراد مذکور و به منظور اصلاح گرفتگی بینی ضرورت یابد.

زمان انجام جراحی ترمیمی بینی

در مورد زمان انجام جراحی ترمیمی بین جراحان اتفاق نظر وجود ندارد. در بسیاری از موارد توصیه میشود که حداقل یک سال از زمان جراحی اول بینی بگذرد و بعد اقدام به جراحی ترمیمی گردد. لازم به ذکر است که برخی ایرادات بینی را میتوان زودتر از یک سال برطرف نمود. به عنوان مثال بر طرف نمودن برجستگی استخوانی کوچکی که در جراحی اول از نظر جراح دور مانده است به سادگی حتی با گذشت ۶ ماه از جراحی اولیه قابل انجام است.

مکان انجام جراحی ترمیمی

در مواردی برخی جراحان در مطب اقدام به جراحی ترمیمی می نمایند. اما آنچه که مسلم است این است که اگر این عمل در اتاق عمل انجام پذیرد قطعا نتایج بهتری به بار می آورد.

هزینه عمل جراحی ترمیمی

در بسیاری موارد بر حسب توافق قبلی، بیمار تنها هزینه مرکز جراحی را پرداخت می کند.