دستورات قبل از عمل بینی


١- شب قبل از عمل بهتر است نيم ساعت پياده روى كنيد.
٢- شب قبل، غذاى سبك ميل فرماييد.
٣- قبل از خواب استحمام كنيد.
٤- در صورتى كه اضطراب عمل جراحى پلاستیک بینی مانع خواب گردد، ميتوان از آرام بخش هايى نظير اكسازپام استفاده نمود.
٥- در صورتي كه از داروى خاصى استفاده ميكنيد، به پزشک خود اطلاع دهيد. مصرف آسپیرین و داروهای مشابه موجب ورم و کبودی بینی پس از جراحی می گردد.
٦- افرادى كه دچار بيمارى زمينه اى نظير بيمارى هاى قلبى، ريوى، نورولوژيك و ... مى باشند، بايد جراح خود را قبل از عمل  مطلع سازند.
٧- شب قبل از عمل، از ١٢ شب ناشتا باشيد. (صبح روز عمل از خوراكى ها -حتى آب- اجتناب فرماييد.)
٨- شب قبل، ساعت عمل خود را با خانم منشي قطعى فرماييد.
٩- لطفاً با احتساب ترافيك صبحگاهى تهران، ١ ساعت قبل از عمل جهت پذيرش و انجام آزمايش خون در مركز جراحى حاضر باشيد.
١٠- دفترچه بيمه خود را همراه داشته باشيد.