نحوه چسب زدن بینی

 تاثیر چسب بینی

چسب بر نتیجه نهایی جراحی بینی تاثیر شگرفی ندارد. در ۲ تا ۴ هفته اول پس از جراحی بینی چسب تا حدی از تورم بینی کاسته و مانع تشدید تورم می گردد. در روز های اول نیز چسب، مانع تجمع خون زیر پوست بینی می شود. اما باید به یاد داشت که استفاده طولانی مدت از چسب روی بینی -بیش از ۲ ماه- نه تنها سودمند نیست، برخی اوقات خود موجب تورم بینی می گردد. در واقع چسب پوست بینی را که طی عمل جراحی از روی اسکلت استخوانی-غضروفی بینی بلند شده است بر روی اسکلت جدید و تغییر شکل یافته بینی دوباره می نشاند. اما به ندرت، جراح با  تجربه میتواند پس از جراحی بینی -آن هم در برخی موارد- با نحوه چسب زدن، فرم نهایی بینی و روند بهبودی را به خواست خود تغییر دهد.
پس به عنوان یک اصل به یاد داشته باشیم که نتیجه جراحی و فرم نهایی بینی ارتباط چندانی با چسب -پس از جراحی بینی- ندارد.

مدت زمان چسب بینی

توصیه اینجانب استفاده از چسب در غالب اوقات شبانه روز در ماه اول پس از جراحی بینی است. از ابتدای ماه دوم میتوان تنها شب ها از چسب استفاده نمود. اما به مرور باید ساعات استفاده از چسب بینی را کاهش داد، چرا که استفاده طولانی مدت و مدام از چسب روند کاهش ورم را کند می کند.
در بسیاری موارد با گذشت ۳ تا ۴ هفته از جراحی بینی توصیه اینجانب تنها چسبی به شکل U -آن هم زیر بینی- است تا مانع افت بینی در ۲-۳ ماه اول گردد.
آیا برداشت موقت چسب بینی ایراد دارد؟
خیر مهم نیست. چند ساعت و حتی یک روز تمام بینی می تواند بدون چسب باشد.

 

چند نکته طلایی:


١- توصيه دكتر پوريا افلاكي استفاده از چسب كاغذي هيپوآلرژنيك محصول 3M است.
٢- بيش از ١.٥ تا ٢ ماه از چسب استفاده ننماييد، مگر در موارد خاص و با تجويز جراح.
٣- بهتر است در طول روز چند ساعت بيني فاقد چسب باشد تا پوست تنفس كند.
٤- توصيه دكتر پوريا افلاكي چسب شبانه است.
٥- ممكن است ماندگاري طولاني مدت چسب روي بيني موجب تحريك و آسيب پوست و نهايتاً تورم بيني گردد.
٦- قبل از چسب، بيني را به دقت با آب سرد و صابون بشوييد. برخي اوقات جهت پاكسازي بقاياي چسب قبلي بهتر است از پنبه آغشته به الكل استفاده نماييم.
٧- پوست بيني در ماه هاي اول پس از عمل به اشعه UV حساس است پس در زمان هايي كه بيني فاقد چسب است حتماً با كرم ضدآفتاب از پوست بيني محافظت نماييد.
٨- اجتناب از گرما مانع تورم بيشتر و شستشوي بيني با آب سرد موجب كاهش ورم بيني مي گردد.
٩- استفاده از ۴-۶ قطعه چسب كافي است. (مطابق شكل)
١٠- در زمان چسب زدن از فشار بيش از اندازه بپرهيزيد. چسباندن قطعات چسب با فشار بيش از اندازه نه تنها از ورم بيني نمي كاهد بله با مختل نمودن جريان خون سر بيني موجب تورم بيشتر مي گردد.
١١- در زمان تعويض چسب، برداشت چسب از روي بيني بايد با دقت و ملايمت انجام پذيرد. (بلند شدن ناخواسته پوست در زمان بلند نمودن چسب از روي بيني خود موجب تورم مي گردد.)