جراحی بینی، سیمای خانواده

جلسه قبل در مورد شكستگي بيني و تشخيص و درمان آن صحبت شد حال اگر شكستگي بيني درست و به موقع درمان نگردد چه عوارضي ممكن است رخ دهد؟

١-  كجي و پيچ خوردگي ظاهر بيني
٢- انحراف تيغه مياني بيني كه ممكن است با كجي واضح ظاهر بيني همراه باشد يا نباشد
٣- ساير بدشكلي هاي بيني نظير بد شكلي زيني شكل
٤- سوراخ شدگي سپتوم بيني
٥- سينوزيت راجعه و مزمن

چه زماني ميتوان اقدام به جراحي اصلاحي عوارض ياد شده نمود؟

بسياري از مكاتب توصيه به ٣ تا ٦ ماه تاخير قبل از انجام رينوپلاستي ميكنند. ترميم استخوان با گذشت ٣ تا ٦ ماه از زمان آسيب كامل مي گردد و زمينه انجام رينوپلاستي فراهم مي آيد. در زمان جراحي مذكور استخوان هايي كه به شكل نامناسب ترميم يافته اند دوباره شكسته شده و قطعات شكسته به طور مناسب كنار يكديگر قرار ميگيرند.


آيا انجام رينوپلاستي زود هنگام را در موارد شكستگي بيني توصيه مي فرماييد؟

برخي مطالعات انجام رينوپلاستي زود هنگام در موارد شكستگي بيني را مجاز ميشمارند. يعني اينكه ميتوان همزمان با جا اندازي قطعات شكسته اقدام به رينوپلاستي نمود.

سوال ديگر اينكه آيا ميتوان همزمان با جراحي اصلاح ظاهر بيني (رينوپلاستي) اقدام به جراحي انحراف بيني نمود؟ يا اينكه بهتر است ابتدا انحراف بيني اصلاح شده و در مرحله بعد اقدام به جراحي زيبايي نمود؟

امروزه با پيشرفت روش ها و تكنيك هاي جراحي بيني و نياز به استفاده از گرافت هاي غضروفي در جريان جراحي رينوپلاستي توصيه به جراحي همزمان اصلاح انحراف بيني و جراحي رينوپلاستي مي گردد.
چرا كه سپتوم بيني منبع مهم گرافت هاي غضروفي بيني است.

سن مناسب براي جراحي رينوپلاستي چه سني است؟

در دختران از سن 15سالگي و در پسران از سن 17 سالگی به شرط رشد كامل استخوانی. در افراد مسن نیز که بافت‌های بینی دچار سستی و افتادگی شده‌اند این عمل موجب جوان تر به نظر رسيدن و بهبود تنفس می‌شود.

از عوارض دير رس شكستگي هاي بيني ابتلا به سينوزيت مزمن را نيز ذكر كرديد. حال با توجه به اينكه درمان اصلي سينوزيت مزمن جراحي اندوسكوپيك سينوس هاست، آيا همزماني جراحي آندوسكوپيك سينوس ها را با جراحي رينوپلاستي توصيه مي فرماييد؟

در اين مورد نيز مكاتب مختلف اتفاق نظر ندارند. اما بسياري بر اين باورند كه اگر گستره و شدت بيماري و گرفتاري سينوس ها به اندازه اي باشد كه نيازمند دستكاري وسيع بافتي باشد، بهتر است كه اين دو جراحي در دو مرحله و به طور جداگانه انجام پذيرند.
چرا كه همزماني اين دو جراحي ميتواند بيني را مستعد چسبندگي هاي مخاطي كند.
اما اگر كه گرفتاري سينوس ها محدود و جزيي باشد ميتوان اقدام به جراحي همزمان نمود.

سن ١٥ تا ١٧ سالگي را براي جراحي سپتورينوپلاستي مطرح فرموديد. حال اگر كه كودكي مثلاً ٨ ساله دچار گرفتگي شديد بيني -از عوارض شكستگي و آسيب بيني مورد غفلت قرار گرفته شده- باشد با توجه به عوارض قلبي-ريوي كه جلسه قبل فرموديد باز توصيه به صبر نمودن تا سن بلوغ ميفرماييد؟

با توجه به اين كه انحراف و گرفتگي بيني در موارد شديد ميتواند منجر به وقفه هاي تنفسي در زمان خواب گردد كه خود با عوارض بسياري همراه است در اينگونه موارد توصيه به جراحي اصلاحي بسيار محدود و با دستكاري حداقلي مي گردد تا از شدت علايم و نشانه هاي كودك كاسته شود. اما جراحي نهايي اصلاحي انحراف را تا زمان بلوغ و تكميل رشد استخواني بايد به تاخير انداخت.