تورم بینی بعد از جراحی

سیر ورم و کبودی

پس از جراحی بینی (رینوپلاستی) به منظور کاهش تورم بینی و کبودی اطراف چشم ها باید در زمان استراحت سر و گردن بالاتر از تنه قرار گیرد. در سه روز اول پس از عمل توصیه اکید به استفاده از کیسه یخ بر روی پیشانی و چشم ها می گردد. استفاده ممتد از کیسه یخ موجب کاهش تورم بینی می گردد. ورم و کبودی در روز سوم پس از عمل به حداکثر میزان خود میرسد. بنابراین سیر رو به افزایش کبودی نباید موجب نگرانی گردد.
جهت کاهش تورم بینی از گرمای مستقیم پرهیز نمایید. استحمام در فضای مملو از بخار منجر به افزایش ورم بینی می گردد. از بلند کردن اجسام سنگین باید پرهیز نمود. در ماه اول از انجام حرکات ورزشی خودداری نمایید.


تفاوت بینی گوشتی و استخوانی

پس از سه هفته، هفتاد درصد از تورم بینی بر طرف می گردد. سی درصد باقیمانده نیز با گذشت ۱۲ تا ۱۸ ماه برطرف می گردد. تورم پس از عمل در مواردی که پوست بینی ضخیم نیست (بینی استخوانی) زودتر بر طرف می گردد. اما اگر که پوست بینی ضخیم و چرب باشد (بینی گوشتی) معمولا این سیر کندتر است و بهبودی کامل به دو سال زمان نیاز دارد.


تزریق کورتون

برخی اوقات به منظور کاهش تورم ناحیه سوپراتیپ بینی از کورتیکواسترویید موضعی استفاده می گردد. (تزریق کورتون در ناحیه بالای تیپ بینی).
برخی جراحان نیز توصیه به استفاده از کورتیکواسترویید سیستمیک جهت کاهش تورم بینی می کنند. (به عنوان مثال مصرف پردنیزولون خوراکی).
به هر حال به یاد داشته باشیم که مرور زمان موجب بر طرف شدن کامل تورم می گردد. پس عجول نباشیم.