از مشاوره تا جراحی بینی

مشاوره

در وقت مشاوره، بیمار از نظر شکل ظاهري بینی، وضعيت سپتوم میانی بيني و شاخك هاي داخل بيني مورد معاينه قرار می گیرد. جراح ازخواسته ها و سلایق بیمار و انتظارات وی مطلع خواهد شد. متقابلاً جراح بینی ذهنیات و طرح های خود را مطرح می سازد و بیمار را از خواست ها و انتظارات غیر اصولی و غیر عملی اش مطلع می سازد. امروز بسیاری از جراحان بینی در ضمن مشاوره قبل از عمل، با طراحی کامپیوتری و ویرایش عکس های قبل از عمل، نتیجه جراحی را شبیه سازی مینمایند.

نوبت جراحی بینی

پس از توافق در مورد حق الزحمه جراحی و سایر هزینه ها و بررسی بیمار از لحلظ بیماری های زمینه ای و تاریخچه دارویی و درخواست آزمایش های روتین، روز و ساعت عمل جراحی بینی تعیین می گردد.

جراحی بینی

روز موعود بیمار درحالت ناشتا يك ساعت قبل از عمل در مركز جراحي حاضر می گردد. عمل جراحی بینی یک و نیم تا دو ساعت به طول می انجامد. پس از پایان عمل و خاتمه بی هوشی بیمار پانزده دقیقه در ریکاوری تحت مراقبت نزدیک همکاران هوشبری خواهد بود. پس از ریکاوری بیمار به به بخش منتقل می گردد و نهایتا دو الی ۳ ساعت بعد مرخص می شود.
جراحی پلاستیک بینی تحت بیهوشی عمومی و نیز با بی حسی موضعی قابل انجام است و هیچ یک بر دیگری ارجح نیست. برخی از پزشکان بیهوشی عمومی و برخی دیگر بیحسی موضعی را ترجیح میدهند. برخی اوقات نیز ملاک تصمیم گیری جراح، خواست و تمایل بیمار است.

پس از عمل

دو تا سه روز پس از عمل جراحی، بیمار جهت خارج سازی تامپون ها از بینی مراجعه می کند.
یک هفته پس از جراحی نیز اسپلینت از روی بینی برداشته می شود.