مراقبت های پس از جراحی بینی

روز اول پس از عمل را استراحت كنيد.
حتی الامقدور به حالت نيمه نشسته استراحت کنید. به هنگام خواب زیر سر خود دو بالش قرار دهید.
کیسه یخ بر روی چشم ها و پيشاني خود قرار دهید. استفاده از کیسه یخ تورم و کبودی را به حداقل میرساند.
پس از جراحي در پي هوشیاری کامل میتوان خوردن مایعات (ترجیحا خنك) را شروع نمود.
از روز دوم غذای نرم و پس از دو روز میتوان غذای عادی میل نمود.
ترشح خون آلود بینی در ۳ یا ۴ روز اول پس از عمل جراحی طبیعی است.
در هفته نخست استراحت نسبی داشته باشید و از فعالیت هاي جسمانی شديد پرهيز نماييد.
با شروع هفته دوم به تدریج بر فعاليت خود افزوده و نهايتاً تا پایان هفته سوم فعالیت عادی روزانه را از سر گيريد.
داروهای تجویزي را مرتب مصرف نماييد و از مصرف داروهای اضافه خودداری فرمایید.
از فین کردن پرهيز كنيد.

مراقبت های پس از جراحی بینی