فیلم جراحی بینی

جراحی بینی به روش باز

این روش از روش بسته به روز تر است. با توجه به اینکه در این روش داخل بینی برش جراحی داده نمیشود، عوارضی چون چسبندگی های داخل بینی و اختلال تنفسی کمتر دیده می شود. در روش باز جراح برای دسترسی به استراکچر استخوانی-غضروفی و اصلاح آن، با یک برش خارجی، پوست بینی را بلند میکند.

 

 

جراحی بینی به روش بسته

در روش بسته برش پوستی نداریم و دسترسی جراح از طریق برش های داخل بینی است. مزیت روش بسته نبود اسکار پوستی قابل مشاهده است.