بازگشت

دستورات پس از جراحی سپتوپلاستی.pdf

سپتوپلاستی را میتوان با بیهوشی کامل و یا به کمک آرام بخش های وریدی و با بی حسی موضعی به انجام رساند‫.