مشاوره اینترنتی

لطفا متن ارسالی را با الفبای فارسی تایپ نمایید.
تکمیل تمام فیلد های فرم مشاوره الزامی است.
 
جهت انجام مشاوره اينترنتي به ترتيب ذيل اقدام فرماييد:
١- فرم مشاوره اینترنتی فوق را كامل نماييد.
٢- عكس هاي تمام رخ، نيم رخ و سه رخ خود را كه با شرايط زير فراهم آورده ايد ضميمه فرم مذكور ساخته و ارسال نماييد.
عكس هاى مورد نياز جهت مشاوره اينترنتي مشتملند بر: نماى روبرو، نيم رخ هاي راست و چپ، سه رخ هاي راست و چپ، (جمعا ٥ تصوير).
می توان در منزل عکس برداری نمود. عكس ها بايد از نور خوب و مناسب برخوردار باشند. عکس ها فاقد سایه و پس زمينه نيز تك رنگ و يكنواخت باشد. کاملا روی صورت زوم نمایید. در صورت نياز جهت ارسال سريع تر و بدون مشكل ميتوان اقدام به كم نمودن حجم هريك از عكس ها نمود.
شما میتوانید جهت الگو برداری به گالری تصاویر وب سایت مراجعه نمایید.
سایز عکس های گالری تصاویر 312x416 میباشد. توصیه میگردد شما نیز اقدام به ری سایز عکس هایتان نمایید.
powered by fox contact