سن جراحی بینی

سن مناسب برای جراحی بینی در دختران و پسران

سن مناسب جراحی زیبایی بینی زمانی است که رشد بینی کامل شده باشد. این سن در پسران ۱۵ تا ۱۷ سالگی و در دختران ۱۴ تا ۱۶ سالگی است. (سه سال کامل پس از شروع عادت ماهیانه). در افراد مسن نیز محدودیتی وجود ندارد و اگر که فرد از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشد حتی در دهه ششم زندگی نیز جراحی بینی نتیجه خوب در پی دارد.
استقلال مالی:
فردی که از لحاظ مالی مستقل نیست کاندید مناسب جراحی بینی نمیباشد. این فرد ممکن است پس از عمل تحت تاثیر شخصی که هزینه جراحی را متقبل شده است دچار نارضایتی از نتیجه جراحی گردد و برای خود و دیگران مشکل ساز شود.
شرایط بینی:
اگر که پوست بینی بسیار چرب و ضخیم باشد جراحی زیبایی بینی نتیجه مطلوب و رضایتبخش به بار نمی آورد. اگر که پوست بینی بیش از حد ضخیم باشد فرد کاندید مناسب جراحی بینی نیست.